Forår 2024

Kære alle

Så gik det ikke længere. Nu har vi i 20 år kørt med uændret kontingent.
Betydeligt mindre end naboforeningerne. Resultat: underskud i flere år.
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at HELÅRS-kontingent for
enkeltmedlemmer fra og med 2024 er 120 kr. – for par/familier 180 kr.
Det gælder for alle.

Trods forhøjelsen, håber vi at se jer tit.
Bedste hilsner – Bestyrelsen


Torsdag d. 14. marts kl. 19.00 i Skibby Sognegård.

Generalforsamling og
bilproduktion i Danmark

De fleste husker sikkert den første tur på bagsædet af en bil, men de
færreste husker, hvilket fabrikat den var af, eller hvor den var fremstillet.
De fleste vil nok mene, at det enten var en englænder eller en tysker eller
måske en svensker, og det er så det. De færreste ved nok – hvis vi ser
bort fra veteranbilnørder – at den var fremstillet i Danmark, uagtet den hed
Standard eller Ford. Faktum er at der blev produceret ikke mindre end
930.000 biler i Danmark op til 1974.
Erich Karsholt, forfatteren til bogen Dansk Bilproduktion, fortæller om
denne utrolige periode af dansk industrihistorie – dengang Danmarks Detroit lå i Københavns Sydhavn. Det bliver ikke kedeligt.

Erik Karsholt har i øvrigt skrevet bogen om Renault i Danmark sammen med optiker Henrik Stenholt, hvis gamle Renault’er vi ofte har set ved brillebutikken i Skibby.


Torsdag d. 11. april kl. 19.00 i Skibby Sognegård.

Statsminister Anker Jørgensen

Der er ikke nogen statsminister i nyere tid, der er blevet så populær som Anker Jørgensen. Bjarne Henrik Lundis har som journalist arbejdet på dag-og ugeblade og er forfatter til 30 bøger, blandt andet bogen ”Arven efter Anker” om Anker Jørgensen, som han kendte godt.
I foredraget fortæller Bjarne Henrik Lundis, om Anker som både politiker,
fagforeningsmand og privatperson, og vi hører om nye og ukendte sider af
mennesket Anker Jørgensen.


Torsdag d. 25. april kl. 19.30 i Skibby sognegård

Skovbrande i Amazonas

Søren Hvalkof, er seniorforsker på et dansk forskningsprojekt, der
undersøger de sociale dynamikker bag skovbrande i Amazonas’ regnskove.
Formålet er at identificere brugbare løsninger til at stoppe ødelæggelsen af
skovene.
I 2018 blev verden for alvor opmærksom på de omfattende skovbrande, som hærgede Amazonas’ regnskove. Situationen fik flere internationale ledere til at reagere og kræve, at der blev grebet ind for at stoppe ødelæggelserne, der truede både det globale klima og biodiversiteten.
Men fænomenet har gentaget sig i årene efter.

Det danske forskningsprojekt er ved at afdække de sociale dynamikker, der
ligger bag de udbredte skovbrande i et forsøg på at finde frem til løsninger,
der kan medvirke til at stoppe destruktionen af regnskoven. Søren Hvalkof
fortæller om sit feltarbejde i Peru


Søndag d. 26. maj kl. 08.50 ved det gamle rådhus i Skibby på Røgerupvej
Eller fra Servicegaden i Frederikssund kl. 08.30

Busudflugt til Gjorslev Slot og Præstø

Igen – igen tager de historiske foreninger i Frederikssund og Skibby på udflugt. Denne gang til Gjorslev Slot ved Store Heddinge.
Når vi kommer til slottet, deler vi os i 2 hold. Vi bliver vist rundt af 2 guider, der vil fortælle os om stedets historie. Her byggede Roskilde-bispen Peder Jensen Lodehat denne gård som den prægtigste bispegård, som ses viden om på Stevns.
En lille gade af velholdte bindingsværkshuse ligger mellem indkørselsporten og slottet. Vi bliver vist rundt på flere etager og der er kun trapper mellem etagerne, ingen elevator.
Fra Gjorslev slot kører vi til Restaurant Udsigten, som har den fineste udsigt over Østersøen. Her skal vi spise kalvesteg af amerikansk Angus kalv med rødvinssovs og garniture.
Så går turen videre til Præstø, hvor vi får en halv times hvil i bussen, før vi skal på byvandring i Præstø med 2 lokale guider. De vil fortælle os om byens historie, og de vil sikkert også fortælle om Svend Gønge, som er en romanfigur, der er opfundet som pendant til de skånske Snaphaner.
På vejen hjem standser vi på en rasteplads og får kaffe, som chaufføren sørger for og et stykke medbragt hjemmelavet kage. Det var så hyggeligt sidst chaufføren lavede kaffe til os, derfor gentager vi succesen.
Kl. ca. 18 er vi tilbage i Skibby og Frederikssund igen.

På vores udflugter har vi ofte været ude for at måtte skrive ventelister, det
er et luksusproblem, men samtidig har vi oplevet, at nogen har tilmeldt sig og derefter er udeblevet. Derfor er vi nødt til at have sidste betalingsfrist
torsdag den 16. maj. Herefter er tilmeldingen bindende.
Prisen for hele turen inkl. frokost men uden drikkevarer er 425 kr. pr. person som betales på MobilePay 24201719 eller på konto 2670-0433903969. Det er vigtigt at bruge en af disse 2 betalings muligheder.
Tilmelding senest den 14. maj til:
Anette Schønwandt på tlf. 24201719 ell. anette.schoenwandt@gmail.com
Orla Hansen på tlf. 24647331 eller orla.hansen@post4.tele.dk
Inge Birthe Jensen på tlf. 28425211 eller ingebirthe@kabelmail.dk

Vi glæder os til at se jer.


Torsdag d. 06. juni kl. 19.30 i Skibby sognegård

Kyndbyværket

Kyndbyværket, funktionærbyen og livet her, er fantastisk beskrevet i
Jægerspris Historiske Forenings årbog for 2023.
Heri beskrives meget flot, hvordan Kyndbyværket havde betydning for hele
området. Den nye store arbejdsplads havde stor økonomisk, politisk og social indflydelse, ikke kun i Kyndby Krogstrup Kommune, men i hele Horns Herred, og ikke mindst i Skibby.
Vi har derfor fået Svend Erik Nielsen fra Jægerspris Historiske Forenings
bestyrelse, der har stået for indsamlingen og koordineringen af stof samt
udgivelsen af bogen, til at komme og fortælle om processen og måske supplere med nogle historier.

Skibbyborgere, der selv har arbejdet på Værket, vil bidrage med udpluk af oplevelser herfra.