Forår 2023

Kære medlemmer

Traditionen tro har vi ikke haft aktiviteter i december, hvor der foregår
så meget. Januar og februar undgår vi af hensyn til mulige trafikgener
(sne/glat), og fordi lysten til at færdes ude i de mørke timer ikke er så stor.
Men NU sker der noget igen!
Vi glæder os til at mødes til forårets arrangementer.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Torsdag d. 09. marts kl. 19.00 

i Skibby Sognegård:

Generalforsamling

Derefter foredrag om

Besættelsestiden i Frederikssund og omegn

Formand for Frederikssund Historiske Forening, Peter Thinghøj,
arbejder på en bog om dette emne. Han kommer og fortæller om dette,
som også har stof med fra Skibby-området.

 


Lørdag d. 01. april kl. 14.00

i Lindegårdsparken mellem Skibby og Ferslev:

Tril Påskeæg

Vi vil gerne bidrage til at bevare de gamle skikke. Derfor vil vi atter i år
arrangere æggetril. Som sædvanlig foregår det i Lindegårdsparkens
historiske anlæg. Alle kan deltage, men det retter sig især mod børn og
barnlige sjæle. Efter en jagt efter skjulte ”harereder” med diverse slik,
der er lagt ud i området, ender vi på Tusindtrinsbakken.
Her skal I konkurrere ved at trille jeres medbragte, bemalede,
hårdkogte æg ned ad bakken. (De må ikke være forstærkede med tape eller lignende.)
Der er præmier til de, hvis æg når helskindet længst ned ad skråningen.
Løjerne styres af Kirsten Ramkær, som til sidst arrangerer diverse
gamle lege for foden af bakken.
Vi byder på et krus varm kakao. Pris: 10 kr. pr. deltager.
Det er et arrangement for hele familien. Alle er velkomne!


Tirsdag d. 11.april. kl. 19.30

i Skibby Sognegård

Hvad skal der ske med de danske skove?

En aften med tidligere skovrider og godsforvalter på Trolleholm Gods i
Skåne, Esben Møller Madsen,
For 200 år siden var det danske skovareal skrumpet ind til at være på
blot 3-4% af det samlede landareal – og skovene var stærkt forhuggede
og bestod mestendels af spredt stående træruiner. Men hvorfor var
skovene næsten forsvundet ved slutningen af 1700-tallet? Hvorfor – og
ikke mindst hvordan – har vi i dag fået ca. 15% skov. Hvad er egentlig
historien bag de dramatiske ændringer?

En dramatik som ikke bliver mindre af, at Folketinget til og med har
besluttet, at vi skal op på 25% skov.
Med udgangspunkt i et 300-årigt perspektiv vil skovenes historie blive
beskrevet, og på baggrund heraf vil der blive skitseret, til hvad og
hvordan vi kan bruge skovene i fremtiden.

 


Onsdag d. 10. maj kl. 19.30

i Skibby sognegård

Forbrydelsens ansigt

Formanden for Historisk Forening i Slangerup, Gitte Høstbo, har
skrevet en bog med ovennævnte titel.
I bogen møder vi en række barske og ofte rørende og rystende
menneskeskæbner, som på forbryderbilleder er fastholdt i en brøkdel af
et sekund. Fotografierne stammer fra forbryderalbums fra perioden
1850-1920, da det danske politi begyndte at anvende tvangsfotografering
af lovovertrædere.
Gitte vil fortælle om bogens tilblivelse og hendes oplevelser med
researchen undervejs og nogle forbryderhistorier og hvem ved, måske er
der lidt lokale forbrydere imellem.


Søndag d. 04. juni kl. 09.00

ved det gamle rådhus i Skibby på Røgerupvej

Forårstur

Denne tur går til den tidligere Åndsvageanstalt, senere Institution for
udviklingshæmmede, Andersvænge ved Slagelse. Sct. Hans, som vi
besøgte for et par år siden, var hospital for de sindslidende, dengang
kaldet åndsvage. Andersvænge er et bosted for de sindslidende. Vi får et
autentisk indblik i, hvordan hverdagen var for beboerne på Andersvænge.
De lavede fine udskårne træarbejder, flotte vævede stoffer og fine
malerier. Vi ser værkstederne med save, hamre og væve, og det store
centralkøkken.
De har også lidt om behandlingsmetoderne, bl.a. er der en Dårekiste kun
80 cm Lang. I den dårekiste levede en kvinde det meste af sit liv. Da hun
døde, var hun ikke længere end dårekisten, en forfærdelig umenneskelig
tilværelse.

Vi starter besøget med en kop kaffe/the og et foredrag om stedet.
Derefter går vi rundt i eget tempo. Der står guider placeret på
strategiske steder. Det meste er udstillet i stueplan, men der er en lille
udstilling på 1. sal med en trappe op.
Fra Andersvænge kører vi til Reersø, til Biksemad med spejlæg på Reersø
Kro. Efter en kop kaffe går vi en tur i Reersø by og håber på en lokal
guide, der kan fortælle om de haleløse katte og om dengang, Margrethe I
indeblæste på øen. Vi slutter med en øl eller vand på det lokale Bryggeri.
Tidsplan for dagen: Afgang fra Servicegaden i Frederikssund kl. 8.30 –
Afgang fra Skibby, Røgerupvej (det gamle rådhus) kl. 9.00 – Afgang fra
Andersvænge kl. 12.30 – Afgang fra Reersø kl. ca. 16.00.
Prisen på turen er 425 kr. pr. pers. Inkl. bus, mad, kaffe, entre til museet
og 1 øl eller vand på bryggeriet. Øvrige drikkevarer er på egen regning.
Betaling sker enten i bussen eller på Mobilepay 24201719.
Vi ved godt, at priserne er steget helt uhyggeligt. Vi gør hvad vi kan, for
at holde prisen nede og alligevel give os alle en god dag med et
interessant historisk indhold.
Tilmelding senest 21. maj til:
Anette Schønwandt på tlf. 24201719 eller anette.schoenwandt@gmail.com
Orla Hansen på tlf. 24647331 eller orla.hansen@post4.tele.dk
Inge Birthe Jensen på tlf. 28425211 eller ingebirthe@kabelmail.dk