Forårsprogrammet 2020

GRUNDET COVID-19 ER ALLE DE RESTERENDE FOREDRAG OG UDFLUGTER FOR FORÅRET 2020 DESVÆRRE AFLYST. VI HÅBER, DET BLIVER MULIGT AT LÆGGE DEM IND I EN ANDEN SÆSON.

INDTIL VI KAN MØDES IGEN: PAS GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN.

VI ØNSKER JER ALLE ET GODT HELBRED OG EN DEJLIG SOMMER.

Kære alle 325 medlemmer (!!)

Velkommen tilbage efter julepausen. Vi er nu klar med en række nye arrangementer, som vi håber, vil falde i jeres smag. Husk, at I altid er velkomne til at tage fat i os, hvis I har ønsker eller gode forslag til foredrag og udflugter, som I mener, kunne passe ind i foreningens næste sæson.
Vi glæder os til at se jer meget i 2020.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Mandag d. 23. marts kl. 19.30 i Skibby sognegård

Genforeningen med Sønderjylland i 1920

Denne begivenhed er virkelig skelsættende i Danmarks historie.
Simon Kratholm Ankjærgaard giver os den dramatiske og medrivende
fortælling om, hvorfor og hvordan Genforeningen i 1920 fandt sted.
Det er en fortælling om et intenst og kompliceret politisk spil, hvis udfald
kunne have været anderledes. Der tages afsæt i de mange engagerede
aktører, der helligede deres liv til en sag. Vi ser blandt andet på situationen
fra København, fra Berlin, fra Flensborg, fra Aabenraa, fra Paris – og fra
frontens skyttegrave.


Lørdag d. 04. april kl. 14.00 i Lindegårdsparken mellem Skibby og Ferslev.

Tril Påskeæg

Ingen påske uden æggetril i Lindegårdsparken. Det er en god tradition at
møde foråret Palmelørdag i det historiske parkanlæg. Vi samles ved indgangen til Lindegårdsparken, hvor Kirsten Ramkær vil sætte gang i dagens jagt på de skjulte ”harereder” med sukkeræg og andet godt.

Vi ender på Tusindtrinsbakken, hvor vi skal konkurrere ved at TRILLE de flot bemalede, hårdkogte – men ikke ”forstærkede”! – æg, som I selv skal medbringe, ned ad denne formidable kælkebakke. Der er præmie til den, hvis æg når længst mellem muldvarpeskud og græstuer.

Derefter vil Kirsten sætte os i gang med forskellige lege.
Deltagelse og et bæger varm cacao koster 10 kr.
Det er et arrangement for hele familien. Alle er velkomne.


Torsdag d. 23. april kl. 19.30 i Skibby sognegård

Historien om Lammefjorden

I de seneste århundreder er der blevet gennemført adskillige landvindingsprojekter i Danmark. Man skelner mellem inddigninger og
inddæmninger. Ved inddigning beskyttes arealer, der ligger over det normale havniveau mod oversvømmelser. Ved inddæmning er formålet at indvinde nyt land til græsning eller dyrkning af afgrøder.
Den største inddæmning af et havområde er Lammefjorden ved Holbæk. Det vil den lokale landmand Arne Fjordgaard Andersen berette om.


Søndag d. 17. maj kl. 09.20 ved det gamle rådhus i Skibby på Røgerupvej

Busudflugt til Slagelse og omegn

Vi skal i kloster; to guider vil vise os Slagelse kloster, som i dag fungerer som beboelse. Det ligger ved Helligåndskirken i Slagelse. Den hører vi første gang om i 1372, i 1585 gav Frederik II en fundats for det samlede hospital. I dag ledes klosteret af en bestyrelse bestående af biskoppen over Roskilde Stift, stiftamtmanden, politidirektøren i Sydsjællands og Lolland-Falsters politi og af kommunaldirektøren i Slagelse kommune samt provsten. Når vi har set klosteret, er der afgang til Fuglebjerg kro, hvor kromor står klar med frokost bestående af 2 slags sild, fiskefilet, ribbenssteg med rødkål og til sidst ost.

Derpå går vi over i kirken, hvor præsten viser os Fuglebjerg kirke og
fortæller dens historie. Så skal vi igen ud på en køretur, nemlig til Skovsgaard Mølle- og Bagerimuseum. Her bliver vi vist rundt i museet og får kaffe med kage – ude eller inde efter vejret.
Vi forventer at være tilbage ved 17-17.30 tiden.

Turen arrangeres i samarbejde med Frederikssund. Prisen er 375 kr. pr. person, der betales i bussen – kontant eller på mobile Pay 24201719. Tilmelding nødvendig til Orla Hansen på tlf. 2464 7331 eller orla.hansen(a)post4.tele.dk senest d. 03. maj .


Torsdag d. 21. maj kl. 14.00 Byvandring i Sønderby

Start ved Gadekæret

Det er altid spændende at høre fortællinger om lokale huse, gårde, personer
og begivenheder på det sted, hvor man bor eller har boet. Det er længe siden,
vi har haft tur i Sønderby, men nu skal vi igen gå i hælene på et par af ”de
gamle” sønderbyere – Jørgen ”Møller” og Poul Mortensen. De kan fortælle
meget, men alle er velkommen til at bidrage med anekdoter og facts. En
eftermiddag, hvor hyggen skal være i højsædet.


Søndag d. 24. maj kl. 14.00 i Sønderby Kultur- og Bryghus

Indsamling af arkivalier/billeder fra Sønderby og omegn

Lokalarkivet rummer en stor samling af beretninger, gamle protokoller,
billeder og andet lokalt materiale. Den samling vil vi gerne udbygge og håber på denne eftermiddag at få besøg af mange lokale, der vil overlade gamle sager til arkivet, eller få dem scannet/kopieret. På den måde kan vi bidrage til bevarelse af lokalhistorien, der så kan deles med andre.