Forår 2022

Kære alle 

Vi glæder os til at se jer meget i 2022 efter en meget turbulent tid med corona og aflysninger i det sidste 1½ år. Vi håber naturligvis på, at I stadig har lyst til at høre om historiske emner!    

Det har også givet nogle udfordringer vedr. kontingenter, hvor der kan have indsneget sig fejl i registreringen; nogle har betalt for meget – 2021 var jo kontingentfrit. Enkelte har ikke fået betalt for 2020, men nu starter vi på en frisk. Hvis I er i tvivl om, hvordan jeres “betalingsbalance” er, så tag endelig kontakt til os.    

Venlig hilsen      Bestyrelsen


Onsdag d. 23. marts kl. 19.00

i Skibby Sognegård.

Generalforsamling og Sangaften

Under coronapandemien var den danske sang i den grad på dagsordenen. TV bragte talrige programmer med ”fællessang hver for sig” med indslag fra alle hjørner af landet. Ved disse arrangementer genvaktes glæden ved at synge hos rigtigt mange danskere. Det vil vi gerne udnytte og hermed invitere til en aften, hvor vi sammen synger sange fra den nye udgave af Højskolesangbogen, som var medvirkende til succesen.

Tidligere organist Johannes Olesen vil spille for.


Lørdag   d.  09. april  kl.   14.00

i Lindegårdsparken mellem Skibby og Ferslev.

Tril  Påskeæg.

Ingen påske uden æggetril i Lindegårdsparken. Det er en god tradition at møde foråret Palmelørdag i det historiske parkanlæg. Vi samles ved indgangen til Lindegårdsparken, hvor Kirsten Ramkær vil sætte gang i dagens jagt på de skjulte ”harereder” med sukkeræg og andet godt.      Vi ender på Tusindtrinsbakken, hvor vi skal konkurrere ved at TRILLE de flot bemalede, hårdkogte, men ikke ”forstærkede”! æg, som I selv skal medbringe, ned ad denne formidable kælkebakke. Der er præmie til den, hvis æg når længst mellem muldvarpeskud og græstuer. 

Derefter vil Kirsten sætte os i gang med forskellige lege.

Deltagelse og et bæger varm cacao koster 10 kr.


Tirsdag d. 03. maj kl. 19.30 

i Skibby sognegård      

         “Kronprinsesse Marys Bro og arkæologien” 

Arkæolog Ole Kastholm fra ROMU, som har redigeret den flotte bog om de omfattende arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlæg af bro og vejforbindelser, kommer og fortæller.


Onsdag d. 18. maj kl. 19.30 

i Skibby sognegård

Fra kæfert til kaffe

Cand. mag. i historie Nina Søndergaard holder foredrag om danskernes druk og drikkevarer gennem 500 år.

Danskerne er legendariske drukmåse, og det går langt tilbage i tiden. Her fortæller historiker Nina Søndergaard om, hvor meget man egentlig drak i gamle dage, og hvad kanonfulde konger og plørefulde prinsesser og præster gjorde af dumheder. Kaffen ændrer alt dette og burde næsten betegnes som trylledrikken.


Søndag  d. 22. maj kl.  09.20 

ved det gamle rådhus i Skibby på Røgerupvej 

Busudflugt til Ledreborg og Bjernede kirke

Så er det igen blevet udflugtstid for de historiske foreninger i Frederikssund og Skibby.

Bussen kører fra Servicegaden bag Fakta kl. 9.00. Kl. 9.20 er vi i Skibby og kører derfra til Ledreborg Slot, hvor vi bliver vist rundt i det gamle slot.

Slottet blev bygget i midten af 1700 tallet af Lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder af Det Danske kancelli under Christian VI. 

Ledreborg har været familien Holstein-Ledreborgs domicil i mere end 250 år. Den nuværende ejer, Silvia Munro, er den fjerde af Lensgreve Knud Holstein-Ledreborgs syv døtre og dermed ottende generation på Ledreborg.

Herefter kører vi til Kudskehuset ved Skjoldenæsholm, her venter værtsparret med middagsmaden. 

Kudskehuset brugtes som varmestue for kuske, der kørte deres herskaber til Skjoldenæsholm Gods. Når herskaberne skulle køres hjem, blev der signaleret fra godset med flag om dagen og lygter om aftenen.

Derefter skal vi til Bjernede Kirke, den sidste rundkirke på Sjælland. Vi får historien om rundkirken, og derefter venter eftermiddagskaffen med hjemmebagt kringle på os på Chr. VI’s Overdrevskro. Kroen blev bygget i slutningen af 1600 tallet og var dengang fæste under Svenstrup Gods. Sit privilegium fik kroen i 1735 af Chr. VI.

Således har vi bevæget os i Chr. VI’s fodspor. Efter kaffen er det tilbage til nutiden og turen går mod Skibby og Frederikssund, hvor vi forventer at være ved 17.30 tiden.

Vi forventer at være tilbage ved 17.30 tiden.                                  

Turen arrangeres i samarbejde med Frederikssund.  Prisen er 425 kr. pr. person, der betales i bussen – kontant eller  på mobile Pay 24201719. Tilmelding nødvendig til Orla Hansen på tlf.  2464 7331 eller orla.hansen(a)post4.tele.dk senest d. 15. maj .