Velkommen til Skibby Historiske Forening!

Forår 2017

Kære  medlemmer.

Så er vi klar med et nyt program for forårssæsonen 2017. Vi håber, I ligesom os, synes om indholdet.

De senest indmeldte medlemmer mangler at få et medlemskort. Efter bedste hukommelse har vi sendt et med programmet ud denne gang, men skulle vi have overset nogle af jer, så spørg endelig! Medlemskortet giver gratis adgang til Museet Færgegården, Lejre Museum og de fleste museer i Roskilde. Men der er en ny ordning på vej i løbet af 2017. Adgangskortet gælder kun til denne træder i kraft, og der skal derfor ikke påsættes et klistermærke med ”2017”; kortet med ”2016” bruges til ordningens udløb.

    På snarligt gensyn!

    Venlig hilsen Bestyrelsen.

 

NB! Se også billederne fra udflugten til Kalundborg og fra nogle af foredragene i menupunktet "Galleri" ude til højre.


Torsdag  d. 23. februar kl.  19.30 i salen i Skibby Sognegård

Generalforsamling.

Derefter fortæller sognepræst Susanne Leiding om 

Skibbykrøniken og Poul Helgesen.

Lad os benytte os af Wikipedias oplysninger: Skibbykrøniken er et latinsk håndskrift, som i 1650 blev fundet indmuret i apsis i Skibby Kirke. Forfatteren er den reformkatolske teolog og humanist Poul Helgesen, som egenhændigt har skrevet krøniken. Værket er historisk og behandler især forfatterens samtid fra omkring år 1500 til 1534, dvs. reformationens omtumlede periode, hvor striden rasede mellem kongemagt, adel, den katolske kirke og den fremstormende lutherdom. Skriftet regnes derfor blandt de mest værdifulde kilder til reformationstidens Danmark. Det er en levende og personlig beskrivelse af Det Stockholmske Blodbad (1520), Christian II's flugt (1523), Frederik I's indsættelse og forhold til Hans Tausen, lutheranernes storm på Vor Frue Kirke (3. juledag 1530) samt  fængslingen af Christian II på Sønderborg Slot (1532). Poul Helgesen var indbidt modstander af ”Christian Tyran” og spillede en vis rolle i Christian II's flugt fra Danmark. Som stejl modstander af lutheranismen var Helgesen også modstander af Frederik I og Hans Tausen.

Krøniken stopper midt i en sætning i 1534, mens Poul Helgesen var lektor ved Roskilde Domkapitel. Hans lektorat medførte angiveligt, at han også var kirkeværge for Skibby. Man ved ikke, hvem der har skjult håndskriftet, eller hvorfor det er sket, men efter reformationen i 1536 har det ikke været trygt at være i besiddelse af et skrift, Hvor Frederik I omtales som ”den kirkerøveriske konge”, og Hans Tausen som ”dette utyske blandt alle udyr”. Krøniken måtte skaffes af vejen og er så blevet skjult i kirkens væg. I dag opbevares det på Den Arnamagnæaske Samling i København.


 

Fredag d. 24. marts kl. 18.00 i Skibby Kirke 

Teaterstykke:  SKIBBYKRØNIKEN

Ensemblet ”Teatertasken” har lavet en forestilling, som med udgangspunkt i de ovennævnte dramatiske begivenheder integrerer tiden omkring reformationen med nutiden:

En ung teolog viser rundt i den lokale kirke og fortæller om reformationen, og taler begejstret om Luther som fritænker og nytænker. Midt i rundvisningen dukker Poul Helgesen op. Hvad er det han vil? Vil han have fat i sit skrift, Skibbykrøniken? Eller vil han fortælle teologen og os andre, hvad det var, han ville dengang?

Historisk Forening har fået lov at disponere over de 70 tilhørerpladser denne aften. Derfor er tilmelding nødvendig efter ”først til mølle-princippet” senest d. 12. marts til formanden på niels(a)nielsenskibby.dk eller 4752 8408.  Historisk Forening betaler. 


Lørdag d. 08. april kl. 14.00 i Lindegårdsparken mellem Skibby og Ferslev.

Tril  Påskeæg

Igen i år ses vi til en god og traditionsrig start på påsken. Her på Palmelørdag skal vi nyde foråret i det historiske parkanlæg. Vi mødes ved indgangen til Lindegårdsparken, hvor Kirsten Ramkær som sædvanlig vil sætte os i gang med dagens jagt på de skjulte ”harereder” med sukkeræg og andet godt.

Vi ender på Tusindtrinsbakken, hvor vi skal konkurrere ved at trille de flot bemalede, hårdkogte æg, som I selv skal medbringe, ned ad denne formidable kælkebakke. Der er præmie til den, hvis æg når længst ned mellem muldvarpeskud og græstuer. (Æggene må ikke være omviklet med tape!)

Derefter vil Kirsten sætte os i gang med forskellige lege.

Deltagelse og et bæger varm cacao koster 10 kr.

Det er et arrangement for hele familien.  Alle er velkomne.


Mandag d. 24. april kl. 19.30 i salen i Skibby Sognegård

Frederiksværk, industriens vugge

Museumschef Frank Allan Rasmussen på Industrimuseet Frederiks Værk kommer og holder et spændende, gennemillustreret foredrag om kongernes og industriens Frederiksværk. Vi skal høre om Frederik IV, der fik gravet kanalerne for præcis 300 år siden, om Frederik V, der inviterede tyske agatslibere, franske kanonsmede og andre udenlandske eksperter til byen. Og om generalmajor J.F. Classens ankomst i 1750'erne, hvorefter stedet omdannes til produktion af krudt, kugler og kanoner til den danske hær og flåde. Vi skal også høre om, hvad det betød for en række af danmarkshistoriens største begivenheder: Slaget på Reden, Københavns bombardement i 1807 og krigen i 1864. 

Efter 1850'erne tog private kræfter over. Anker Heegaard lagde produktionen om til gryder, potter og pander samt dampmaskiner og lokomobiler. DFJ producerede moderne køkkendesign i verdensklasse, og i 1940'erne åbnedes Danmarks største genbrugsvirksomhed: Det Danske Staalvalseværk, og en ny æra begyndte. 

Det er den fascinerende historie om enevældige konger, krig og kærlighed, stærke viljer, innovation og brug af udenlandske eksperter.


Søndag  d. 07. maj kl.  09.00 ved det gamle Skibby Rådhus, saltsøvej 4 i Skibby

Busudflugt til Frederiksværk

En guidet byvandring gennem Frederiksværk, der i 2013 blev udnævnt til National Seværdighed. Vi starter ved Gjethuset, det gamle kanonstøberi fra 1760'erne, går forbi det fredede Palæ, hvor blandt andre den senere krigsminister og grundlovsmand, A.F. Tscherning, boede. Vi skal høre om arsenalet og Det kongelige Danske Raketkorps, om kanalerne, der blev gravet så tidligt som i 1717-19, blandt andet af svenske krigsfanger fra Den store Nordiske Krig. Vi ser kobbervalseværket, der leverede kobberplader til den danske flåde og Den Kongelig Mønt. Vi kommer ind på Krudtværket, hvor der blev produceret krudt helt frem til 1960'erne. Vi ser huse, fungerende maskiner og vandhjul og får fortællingen om død og ødelæggelse. Vi skal se trækulsbrænderiet, Svovl- og Salpetermagasinet og Bomuldstørreriet.

Så skal vi til Ølsted kro for at spise søndagssteg og få kaffe (drikkevarer for egen regning). Til sidst besøger vi Vinderød Kirke med Classens gravmæle.

Turen arrangeres i samarbejde med Frederikssund Historiske Forening.  

Prisen er 375 kr. pr. person, der betales i bussen. Tilmelding nødvendig til Orla Hansen på tlf. 4752 7513 eller orla.hansen(a)post4.tele.dk senest d. 26. april .

Forventet hjemkomst til Skibby ca. kl. 17.30