Efterår 2023

Kære medlemmer

I efteråret har vi normalt tre foredrag og en udflugt. I år har vi udvidet til
fire foredrag og en udflugt, så I får endnu mere for jeres kontingent.
Håber, vi ses tit. 

Venlig hilsen Bestyrelsen


Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.30

i Skibby Sognegård.

Henrik Holstein: De gode tyskere

I år er det 80 år siden, den tyske besættelsesmagt indledte jagten på
de jøder, der opholdt sig i Danmark. Der er ganske mange beretninger
om, hvordan størstedelen af dem undslap til Sverige.
Denne succes skyldtes ikke bare en omfattende hjælp fra danske, men
også i høj grad at højtstående tyskere hemmeligt gav advarsler til de
danske myndigheder. Henrik Holstein har skrevet en bog om disse
”Hemmelige Helte”. Han kommer og fortæller.


Søndag den 15. oktober kl. 8.50

Ved det gamle rådhus i Skibby på Røgerupvej

(Eller fra Servicegaden i Frederikssund kl. 8.30)

Busudflugt til Munkebo på Fyn

Så er det igen blevet tid for udflugt med de historiske foreninger i
Frederikssund og Skibby. Denne gang tager vi til Munkebo på Fyn.

I Munkebo deler vi os i 2 hold. Det ene hold besøger Munkebo Miniby, som blev startet af en gruppe frivillige for at vise, hvordan det lille bon-
de-/fiskersamfund med 400 indbyggere udviklede sig til en topmoderne industriby med 6.000 indbyggere. Vi hører om, hvad svenskekrigen i
1659 betød for Munkebo – og om Lindøværftets betydning.

Det andet hold vil fra Munkebo Bakke få en fortælling, der går helt til-
bage til istiden. Vi hører historier om vikingetiden, hvor stedet havde stor strategisk betydning. Fra Bakken er der en fin udsigt over det forgangne Lindøværft – den nuværende Odense Havn. Mon vikingerne fra Roskilde Fjord besøgte vikingerne fra Munkebo?

Efter ca. 1 times fortælling, bytter holdene, så vi alle kommer til at høre
begge de spændende historier.

Mættede af indtryk kører vi til Hotel Nyborg Strand, hvor vi nyder en
mindre frokostbuffet. Til beroligelse for dem, der kender stedets
buffet fra kursusophold: Den bliver ikke helt så bugnende.
På vejen hjem standser vi på en rasteplads og får kaffe, som chaufføren
har sørget for + og et stykke medbragt, hjemmelavet kage.
Ca. kl. 18 er vi tilbage i Skibby og ca. 15 min. senere i Frederikssund.

OBS! Til vores udflugter har vi haft ventelister. Det er et luksus-
problem, men har vi oplevet nogen tilmelde sig for derefter at udeblive. Derfor er vi nødt til at have sidste betalingsfrist den 6. oktober, hvorefter betalingen er bindende.
Prisen for hele turen inkl. frokost, men uden drikkevarer er 425 kr. pr.
person, som betales på MobilePay 24201719 eller på konto 2670-
0433903969. 

Tilmelding senest den 6. oktober til:
Anette Schønwandt, tlf. 2420 1719 – anette.schoenwandt@gmail.com
Orla Hansen på tlf. 2464 7331 – orla.hansen@post4.tele.dk
Inge Birthe Jensen på tlf. 2842 5211 – ingebirthe@kabelmail.dk

Vi glæder os til at se jer.


Torsdag den 2. november kl. 19.30

i Skibby Sognegård.

Michael Lerche Nielsen: Stednavne

Når vi færdes ude i det danske landskab bliver vi vejledt af talrige
skilte, der fortæller om, hvilke byer, vi er på vej til. Ikke sjældent
undres vi over, hvordan og hvorfor en lokalitet netop har fået dette
navn. Hvad betyder navnet, hvor gammelt er det?
Michael Lerche Nielsen kommer og fortæller bredt om stednavne.

 


Tirsdag den 14. november kl. 19.30

i Skibby sognegård

Lisbeth Imer: Runer og runesten

Man bliver ramt af historiens vingesus, når man står foran en af Dan-
marks runesten. Der er noget både mytisk og mystisk ved, at man her kan række hånden ud og røre ved en besked, som er skrevet for mere end tusind år siden; skrevet i et sprog og med nogle tegn, som de færreste af os kan tyde.
Heldigvis er der folk, som kan forklare og hjælpe os til at forstå tegnenes betydning og hvilken sammenhæng, stenene skal ses i.
Vi har fået den fremtrædende runeforsker, Lisbeth Imer, til at dykke
ned i dette spændende emne.
Anbefaling: Lisbeth Imers imponerende bog ”Danmarks Runesten”.


Torsdag den 30. november kl. 19.30

i Skibby sognegård

Ralph Sonne: Maleren H.A. Brendekilde

Rigtig mange af os smykker vores vægge med kunst af højst forskellig karakter, lige fra kopier af malerier og tegninger af stor ælde til nutidige originalværker af vidt forskellige genrer. Nogle skaffer sig kostbare værker, andre nyder billeder uden at tænke på værdien, men alle nyder deres udvalgte kunst.
Mange har naturalistiske værker med lokale motiver lavet af lokale
kunstnere. H. A. Brendekilde er en af de malere, der har lavet mange malerier fra egnen nær Roskilde fjord. Ralph Sonne kommer og fortæller, blandt andet om den bog, han har lavet om maleren.